اطلاعات تماس ۳۴۴۰۹۵۱۹ - 041 ۰۹۱۴۴۱۵۴۳۵۲

روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰

روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰

روتاری جوینت

روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰ یک شیر منتقل کننده سیال(هوا،آب،بخار…)به صورت(سرد و گرم) میباشد که جهت استفاده در مواردی که قسمتهایی از دستگاه میبایست در حال چرخش ،انتقال سیال انجام شود به کار می رود.

دانلود کاتالوگ 

آمار سایت

  • 0
  • 30
  • 166
  • 1,367
  • 5,156
  • 258,420